Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriselosteHenkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Paahtimo/Cafe Solo Oy. Patamäenkatu 2,33900 Tampere

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pekka Heinonen, pekka.heinonen@pirkanmaanpaahtimo.fi

3.Rekisterin nimi

www.pirkanmaanpaahtimo.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Pirkanmaan Paahtimolle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot


 Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7.Tietojen luovutus

Pirkanmaan Paahtimo voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain
rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen
osalta on käytössä kulunvalvonta.